ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

1. ตำแหน่ง:คนสวน/รปภ.  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
2. ตำแหน่ง:พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน)รับสมัครจำนวนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
3. ตำแหน่ง:คีย์ข้อมูลสโตร์  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
4. ตำแหน่ง:学院院长与学院经理 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
5. ตำแหน่ง:พนักงานขายกรุงเทพ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
6. ตำแหน่ง:พนักงานขับรถ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
7. ตำแหน่ง:พนักงานขับรถ6ล้อ ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
8. ตำแหน่ง:Chinese Teacher (คนจีน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
9. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
10. ตำแหน่ง:Marketing Staff (Moderntrade)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017  
11. ตำแหน่ง:พนักงานสโตร์  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:21/11/2017