บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: วิศวกรออกแบบ - เขียนโมล์ดฉีดพลาสติก (โรงงาน)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ป.ตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1-2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : ประสบการณ์เขียนแบบแม่พิมพ์
* สามารถใช้โปรแกรม MACHANICAL DESKTOP AUTO CAD 2004 หรือ UG ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 20
รายละเอียดงาน : ออกแบบแม่พิมพ์ เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ดูแลให้ผลิตได้ตามแบบ ติดตามผลจากชิ้นงานที่ฉีดออกมา ทำการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหา