บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: PHP Programmer
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2-3 years
คุณสมบัติเพิ่มเติม : สามารถใช้งานโปรแกรมต่อไปนี้ได้คล่อง
1. MySQL
2. AppServ
3. PHP
4. CSS
5. Javascript, JQUERY
6. สามารถประยุกต์ AJAX มาใช้งานได้
7. Dreamweaver
8. สามาารถใช้งาน Photoshop และ illustrator เบื้องต้นได้
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ด้านการสอนภาษาจีน 1-2 ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาติทำงาน 1.มีทักษะด้านการสอนภาษาจีน 1-2 ปีขึ้นไป 2.การออกเสียงภาษาจีนชัดเจน 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้ม 4.รับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน 5.รักการเรียนรู้ ปรับตัวเก่ง
6.ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทได้