บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: Marketing Staff (Moderntrade)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด (หรือที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : -ประสบการณ์งานด้านModerntradeอย่างน้อย 2 ปี
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้, พร้อมทำงานหนัก, สามารถทำงานเป็นทีม, วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ดี

-คิดวางแผนกิจกรรมทางการตลาดได้

-ติดต่อประสานงานได้ดี

-สามารถพูดในที่ชุมชนได้

-ทำงานภายใต้ภาวะที่กดดันได้

-ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วิเคราะห์ และ เปรียบเทียบยอดขาย ของห้างที่รับผิดชอบ - คิดแผนการตลาด / โปรโมชั่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขายของบริษัท
- คิดกิจกรรม หรือ Event ตามช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ช่วง Back to School เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดขาย
- ออกพบปะลูกค้าในสาขาที่ดูแลทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : 1. สมัครงานด้วยตัวเองที่ บริษัท นานมี จำกัด 2. สมัครงานผ่าน www.nanmee.com 3. สมัครงานผ่านอีเมล hr@nanmee.com