บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: Web design
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 22 -35 ปี
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : - ออกแบบเว็ปไซต์  บริษัทและในเครือ
- ออกแบบและทำกราฟฟิก Banner Website และFacebook ,Poster กิจกรรม บนหน้าเว็ปไซต์
- จัดทำระบบลงทะเบียน Online สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์
- จัดทำระบบเพื่อ Support หน่วยงานต่างๆ
- ตอบ E-mail และ Support ลูกค้า
คุณสมบัติเพิ่มเติม : -สามารถใช้งาน Adobe Dreamweaver, Flash, Photoshop, illustrator
-มีความสามารถด้านการภาษา HTML,CSS3,PHP,Jquery,Ajax
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - สร้าง web Magento ได้จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ