บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ร้านหนังสือจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 23 ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ปวส ขึ้นไป สาขาภาษาจีน
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีความรู้ทางด้านภาษาจีน ดูแลร้านหนังสือ,ขายหนังสือ
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ