บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน)รับสมัครจำนวนมาก !!
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ปฎิบัติงานที่ เทพารักษ์ สมุทรปราการ สามารถสอบถามข้อมูลตำแหน่งงานว่างได้ที่  02 383 5705 - 11 การเดินทางมาสมัครงานโรงงานนานมี (ตราม้า) เทพารักษ์ สมุทรปราการ (สายรถที่วิ่งผ่านหน้าโรงงานมีสองแถวสำโรงหนามแดง, สำโรงแพรกษา, สำโรงพรสว่าง, สำโรงบิ๊กซี, สำโรงบางบ่อ) ยกเว้นสองแถวที่เขียนว่าสำโรงสีบุญเรือง, สำโรงทิพย์วัลย์
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 300
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ