บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน)รับสมัครจำนวนมาก !!
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 18-35ปี
เพศ : 0
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : อายุ 18 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ ปฎิบัติงานที่ เทพารักษ์ สมุทรปราการ
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 100
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ