ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

1. ตำแหน่ง:คนสวน/รปภ.  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
2. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ร้านหนังสือจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
3. ตำแหน่ง:ธุรการโรงเรียนสอนภาษาจีนด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
4. ตำแหน่ง:ช่าง(แม่พิมพ์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์,เครื่องจักรกลโรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
5. ตำแหน่ง:พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน)รับสมัครจำนวนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
6. ตำแหน่ง:学院院长与学院经理 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
7. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บรรณาธิการภาษาจีน (สำนักพิมพ์ทองเกษม)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
8. ตำแหน่ง:PHP Programmer  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
9. ตำแหน่ง:พนักงานขายกรุงเทพ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
10. ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
11. ตำแหน่ง:วิศวกรพัฒนาการผลิต (โรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
12. ตำแหน่ง:วิศวกรออกแบบ - เขียนโมล์ดฉีดพลาสติก (โรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
13. ตำแหน่ง:พนักงานขายหนังสือจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
14. ตำแหน่ง:พนักงานขับรถ6ล้อ ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
15. ตำแหน่ง:Chinese Teacher  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
16. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
17. ตำแหน่ง:Programmer (หากมีประสบการณ์ด้าน ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
18. ตำแหน่ง:Marketing Staff (Moderntrade)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018  
19. ตำแหน่ง:พนักงานสโตร์  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/02/2018