บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: Programmer (หากมีประสบการณ์ด้าน ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 25 - 35ปี
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : - พัฒนาและดูแลระบบ IT ของบริษัท
- ช่วย Suppoort ระบบของหน่วยงานต่าง ๆ - สร้าง web Magento ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : - มีความรู้เกี่ยวกับ SQL Command / Developer 2000
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้าน ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  อดทน  
- ทำงานในสภาวะกดดันได้
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้
- ปรับตัวได้ดี