บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: ธุรการโรงเรียนสอนภาษาจีน ด่วนมาก !!
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ป.ตรี ขึ้นไป สาขาภาษาจีน
ประสบการณ์ : ลักษณะงาน 1. จัดตารางครูกับนักเรียนให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. อธิบายรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละคอร์ส 3. เช็คชื่อผู้เข้าเรียนในแต่ละคลาส   4. รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน   5. เช็คจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน ห้องเรียนชั้นศิลปะ 6. การรับเรื่องในส่วนของการลาหยุดของอาจารย์และนักเรียน 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม : เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มีความรู้และทักษะที่ดีในการใช้ภาษาจีน สามารถปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์ ได้ เลือกวันหยุดได้ คล่องแคล่ว มีใจรักงานบริการ รักเด็ก
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ