บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานขายหนังสือจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. นำเสนอหนังสือทั้งไทยและจีนให้กับหน่วยงานราชการ
2. ดำเนินการเรื่องเอกสารการขายหนังสือ
3. ดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม และ หาลูกค้าใหม๋เพิ่มเติม
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : - มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารชัดเจน
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  ตั้งใจ
- อดทน รองรับแรงกดดันได้ดี
- มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการ C5 ขึ้นไป, เจ้าของกิจการ มีใบทะเบียนการค้า)