บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: วิศวกรพัฒนาการผลิต (โรงงาน)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ ด้านพัฒนาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี  ใช้ AUTO CAD 2004 ได้ MACHANICAL DESKTOP
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 20
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ