บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานขายกรุงเทพ
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1.หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.เสนอสินค้าผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ ตามเขตพื้นที่ที่กำหนด 2. คิดโปรโมชั่นสนับสนุนยอดขาย 3. ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ,สำรวจตลาด 4. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : 1. สมัครงานด้วยตัวเองที่ บริษัท นานมี จำกัด 2. สมัครงานผ่าน www.nanmee.com 3. สมัครงานผ่านอีเมล hr@nanmee.com