บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: หัวหน้าวางแผนการผลิต (โรงงาน)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 28ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ป.ว.ช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 5 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : -วางแผนและควบคุมงานด้านการผลิต
-สามารถบริหารต้นทุนได้
-งานที่มอบหมายอื่น ๆ ได้
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ทำงานที่ โรงงาน นานมี อุตสาหกรรม
จังหวัด สมุทรปราการ