บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่ง: ช่าง(แม่พิมพ์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์,เครื่องจักรกลโรงงาน)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปวช.-ปวส.ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการ์ทำงานด้าน ซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างแม่พิมพ์ ช่างกลเครื่องจักรในโรงงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 20
รายละเอียดงาน : ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน หรือในส่วนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย