ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

1. ตำแหน่ง:พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน)รับสมัครจำนวนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:22/08/2017  
2. ตำแหน่ง:学院院长与学院经理 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/08/2017  
3. ตำแหน่ง:พนักงานขายกรถุงเทพ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/08/2017  
4. ตำแหน่ง:พนักงานขับรถ6ล้อ ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/08/2017  
5. ตำแหน่ง:Chinese Teacher (คนจีน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/08/2017  
6. ตำแหน่ง:ติดรถส่งของ/ พนักงานสโตร์  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:22/08/2017