บริษัท นานมี จำกัด

1. ตำแหน่ง:คนสวน/รปภ.  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
2. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ร้านหนังสือจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
3. ตำแหน่ง:ธุรการโรงเรียนสอนภาษาจีน ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
4. ตำแหน่ง:学院院长与学院经理 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
5. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
6. ตำแหน่ง:Web design  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
7. ตำแหน่ง:พนักงานขายกรุงเทพ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
8. ตำแหน่ง:พนักงานขายหนังสือจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
9. ตำแหน่ง:Chinese Teacher  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018  
10. ตำแหน่ง:Marketing Staff (Moderntrade)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:06/04/2018