ก้าวสำคัญนานมี

เมื่อเอ่ยถึงเครื่องเขียน ไม่ว่าจะเป็น ดินสอ ปากกา ดินสอสี หรืออุปกรณ์การเรียนนานาชนิด ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานทั้งหลายภายใต้ชื่อยี่ห้อ “ตราม้า” ก็จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ นานมี ได้ก้าวเดินเคียงข้างอย่างใกล้ชิดตลอดมาบนถนนแห่งความสำเร็จของชาวไทยเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2492 จวบจนถึงปัจจุบัน นโยบายหลักในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับสังคมที่ นานมี ยึดมั่นตลอดมาว่า "ผลิตภัณฑ์คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา" ทำให้เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะคิดค้นพัฒนาสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาดจนได้ชื่อว่า บริษัท นานมี (กรุ๊ป) จำกัด คือผู้ผลิตเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานที่ หลากหลายครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของการใช้สอยมากที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้

พ.ศ.2492
ชื่อ นานมี เริ่มเป็นที่รู้จักในปี พ.ศ.2492 ในชื่อของร้านหนังสือจีนขนาด 1 คูหา
บนถนนพาดสาย ย่านเยาวราช ก่อตั้งโดย นาย
ตั้งเซ็กกิม หรือ นายทองเกษม สุพุทธิพงศ์ชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ที่รักการศึกษาหาความรู้
และมีโอกาสได้คลุกคลีอยู่
กับขุมคลังภูมิปัญญา อันหลากหลายแห่งโลกตะวันออกผ่านตัวอักษรจีนมาเป็นเวลายาวนาน ในวันนั้น นานมี จึงเป็นที่รู้จัก ของชาวไทยที่มีความรู้ภาษาจีนในฐานะที่เป็นแหล่งรวมความรู้อันเป็นมรดก ตกทอดมาจากปราชญ์ชาวจีนทั้งหลายนับแต่
ในอดีตเป็นต้นมา
 
พ.ศ.2500 - 2513
ช่วงเวลาไม่ถึง 10 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่นของเถ้าแก่ร้าน นั่นคือนายทองเกษม สุพุทธิพงศ์ กิจการของ นานมี จึงเติบโตจนต้องขยับขยายไปสู่อาคาร 3 คูหาบนถนนเจริญกรุงและที่ร้านใหม่นี่เองธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของสังคมไทยในขณะนั้น

ต่อจากนั้นมาเพียง 3 ปีธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานได้เติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวทั้งทางด้านการศึกษาและการพัฒนา

บุคลากรตลอดจนธุรกิจในสังคมไทย ทำให้ต้องขยายกิจการต่อไปโดยการเปิดสำนักงานใหญ่ขึ้นที่ถนนสุรวงศ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าตลอดจนความสามารถในการทำความเข้าใจแนวโน้มทางการตลาดของบุคลากรทุกระดับของนานมี ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ "นานมี"
 
 พ.ศ.2514
ด้วยความคาดการณ์ที่แม่นยำถึงโอกาสทางการตลาดในอนาคตของผู้บริหาร ในปีพุทธศักราช 2514 บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตโดยเริ่มจากการผลิตเครื่องเขียนคุณภาพภายใต้ตรายี่ห้อ  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจาก MAX Co., Ltd.แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการผลิตลวดเย็บกระดาษ ออกสู่ตลาดในประเทศไทย และได้ขยายธุรกิจไปสู่การส่งออกยังตลาดต่างประเทศในปีเดียวกัน
 
พ.ศ.2527
ด้วยคุณภาพและความไว้วางใจจากคู่ค้า และผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศตลอดมาอย่างสม่ำเสมอมั่นคง กิจการของ
นานมี ก็ได้เติบโตจนต้องมีการขยับขยายครั้งสำคัญในปี 2527
จากสำนักงานใหญ่ที่ถนนสุรวงศ์มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันบนถนนมหานคร
พร้อมทั้งได้ก่อตั้ง บริษัท เอส.ซี.อุตสาหกรรม จำกัดขึ้น
เพื่อการผลิตสำหรับการส่งออกยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 
พ.ศ.2536
จากการที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ นานมีได้ดำเนินกิจการด้านหนังสืออย่างต่อเนื่องและได้ริเริ่มจัดมหกรรมหนังสือจีนขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาของนักคิดนักเขียนชาวจีน ข้ามขอบเขตทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมาสู่สังคมไทย โดยในการจัดงานเกือบทุกครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานเสมอมา
 
พ.ศ.2539
ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้าดีเด่น ประจำปี 2539 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 
พ.ศ.2541
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิการยน 2541 บริษัท นานมี (กรุ๊ป) จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมโรงงาน โดยได้เสด็จทอดพระเนตรกระบวนการผลิตสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น
 
พ.ศ.2542
ในโอกาสที่มีการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง บริษัท นานมี จำกัด ยังได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO9002 ในการผลิตสินค้า (ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็น ISO 9001:2000) จากสถาบัน Brueau Veritus Quality International (BVQI) เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความตั้งใจจริงตามแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงการผลิตสินค้าคุณภาพออกสู่สังคมไทยของบริษัทฯ อีกด้วย
 
พ.ศ.2543
ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดยั้งในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในปีพุทธศักราช 2543 บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนกลุ่มสี
และกลุ่มหมึกต่างๆที่ปลอดสารพิษ จนได้รับการรับรองการปลอดสารพิษ
ASTM D-4236 จากสหรัฐอเมริกา และสถาบันตรวจสารพิษจากยุโรป
ทำให้สามารถติดตราสัญลักษณ์ CE EN 71/3 ลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ดังกล่าว อันเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยในการขยาย
ตลาดส่งออกสินค้าเหล่านี้ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
 
พ.ศ.2546
ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นสาขาเครื่องหมายการค้าดีเด่น ประจำปี 2546 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
 
พ.ศ.2547
บริษัท เอส. ซี. อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
พัฒนาการผลิตและจัดจำหน่าย สีน้ำ สีน้ำมัน และสีอะคริลิค
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ศิลปากร ประดิษฐ์ ” และ “วิจิตรรงค์ ”
 
พ.ศ.2548
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ถนน สาทรเหนือ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548