บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 25 ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี  สายงานที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ด้านการทำ CN จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : -ดูแลการเปิดบิล
-ดำเนินการเรื่องเอกสารคืนสินค้าจากลูกค้า
-ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ