บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 23ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.มีทักษะการขับรถ
2.มีใบอนุญาติขับขี่
3.สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.สายตาปกติ  ใจเย็น อดทน ซื่อสัตย์
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ