Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ข่าวสารและกิจกรรม นานมี
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: จัด “คอร์สฝึกอบรมครูภาษาจีน” วันที่ 15 มกราคม 2550    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื้อ ร่วมกันจัด “คอร์สฝึกอบรมครูภาษาจีน” เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2550 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานอักษรจีน ของศาสตราจารย์ จาง เจิ้น กั๋ว
» ชื่อกิจกรรม: ร้านหนังสือจีนนานมี ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35 วันที่ 30 มีนาคม 2550    ร้านหนังสือจีนนานมี ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2550 ปีนี้เราขนหนังสือใหม่หลากหลายให้เลือกสรร
» ชื่อกิจกรรม: งานประกาศรางวัล “Horse Awards” และ “Silpakorn Pradit Awards” วันที่ 05 ตุลาคม 2549    ประกาศผลกันแล้ว กับงานประกวด “Horse Awards” และ “Silpakorn Pradit Awards” ในหัวข้อ “ทำความดีถวายพ่อหลวง”
» ชื่อกิจกรรม: บริษัท นานมี จำกัด ร่วมจัดโครงการ “อบรมครูสอนภาษาจีน” ครั้งที่ 4 วันที่ 02 เมษายน 2550    ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศจีน มาบรรยายเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้อง ความเป็นมาของอักษรจีน ไวยากรณ์ ฯลฯ ในการสอนภาษาจีน
» ชื่อกิจกรรม: พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ดอะวอร์ด ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2551    พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ดอะวอร์ด ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ณ นานมีแกลลอรี่ อาคารบริษัท นานมี จำกัด โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
» ชื่อกิจกรรม: พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดงานจิตรกรรม “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” วันที่ 21 มีนาคม 2551    โครงการประกวดงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” จัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยผลงานที่ส่งเข้ามาเพื่อสื่อถึงความ “ยั่งยืน”
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) วันที่ 01 กันยายน 2552    สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 27 กันยายน 2553    กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม(นานมี)ประจำปีการศึกษา 2553
» ชื่อกิจกรรม: ชมผลงานศิลปะรุ่นเยาว์ วันที่ 22 ธันวาคม 2553    พล.อ.สุรยุทธ์ พร้อม พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ร่วมชื่นชมผลงานศิลปะของ 3 เยาวชน ผู้ชนะการประกวดภาพวาดโครงการ “ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “รัก”
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554    กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนรอบด้าน และเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง
  กิจกรรมทั้งหมด 163 กิจกรรม : 6 หน้า