Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ข่าวสารและกิจกรรม นานมี
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 10 "เล่า...ท่อง...ร้อง" วันที่ 10 กรกฏาคม 2563    เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 4th วันที่ 07 กรกฏาคม 2563    ขอเชิญน้องๆระดับประถม ๑-๖ และมัธยม ๑-๓ ร่วมเขียนเล่าเรื่อง "รู้รักษ์...รู้สะสม" ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2019 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี จำนวน 110 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 3rd วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 3rd วันที่ 26 ธันวาคม 2562    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๔ วันที่ 15 ตุลาคม 2562    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 3rd วันที่ 09 กรกฏาคม 2562    ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความสุขของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 9th วันที่ 15 สิงหาคม 2562    ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวดเข้ามาแสดงวันตัดสินจริง พร้อมส่ง backing track(ถ้ามี) สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" วันที่ 11 กรกฏาคม 2562    แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อโครงการ "สมบูรณ์ พูนสุข"
  กิจกรรมทั้งหมด 159 กิจกรรม : 1 หน้า