เข้าสู่หน้าหลัก | Enter site
นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบหนังสือ ชุด "ทศชาติ ราชธรรม"
นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบหนังสือ ชุด "ทศชาติ ราชธรรม"
ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ ทศชาติ ราชธรรม น้อมนำ “สร้างคนดี” โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (Video Clip)
ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2017
ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2017
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จาก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"
HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อโครงการ "พลังความดี เพื่อพ่อ"

 ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

» NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒

ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้

» NAN MEE NEWS ALL

ดาวน์โหลดฟรี กับ"วารสารนานมี นิวส์" พบกับเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่อ

» โครงการประกวด Horse Young Writer Award

ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง ๗-๑๒ ปี ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพร

» รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 7th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน(Chinese Skills 7th) ผู้ที่เข้ารอบ ให้เตรียมการแสดงสำหรับวันตั

» โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท

ภาพยนตร์โฆษณา

บริษัท นานมี จำกัด


146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
Tel. : +66(2) 648 - 8000 (auto)
FAX.  : +66(2) 267 - 5890 - 3

เรามีความยินดีและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา