บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด

1. ตำแหน่ง:ช่าง(แม่พิมพ์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์,เครื่องจักรกลโรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024  
2. ตำแหน่ง:พนักงานฝ่ายผลิต(รายวัน)รับสมัครจำนวนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024  
3. ตำแหน่ง:PHP Programmer  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024  
4. ตำแหน่ง:หัวหน้าวางแผนการผลิต (โรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024  
5. ตำแหน่ง:วิศวกรพัฒนาการผลิต (โรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024  
6. ตำแหน่ง:วิศวกรออกแบบ - เขียนโมล์ดฉีดพลาสติก (โรงงาน)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024  
7. ตำแหน่ง:Programmer (หากมีประสบการณ์ด้าน ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หน่วยงาน:บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด  วันประกาศ:01/01/2024