บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: คีย์ข้อมูลสโตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 18-30 ปี
เพศ : 0
การศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : สามารถคีย์ข้อมูลได้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : 1. สมัครงานด้วยตัวเองที่ บริษัท นานมี จำกัด 2. สมัครงานผ่าน www.nanmee.com 3. สมัครงานผ่านอีเมล hr@nanmee.com