บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บรรณาธิการภาษาจีน (สำนักพิมพ์ทองเกษม)
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 23 ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาภาษาจีน
ประสบการณ์ : เป็นบรรณาธิการหนังสือภาษาจีน 1-2 ปี กำกับดุแลหนังสือ ติดต่อประสานงานกับนักเขียน นักแปล  ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.วุฒิ ป.ตรี ขี้นไป สาขา การสอนภาษาจีน อักษรศาสตร์ภาษาจีน ศิลปศาสตร์ภาษาจีน มนุษย์ศาสตร์ภาษาจีน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ 2.รับผิดชอบงานหนังสือเล่มที่เกี่ยวกับเด็ก และบุคคลทั่วไป เช่น หนังสือเด็ก การ์ตูนความรู้ หนังสือแปล หนังสือแบบเรียน 3.ดูแลความถูกต้องของการใช้ภาษาไทย - จีน ดูแลรับผิดชอบงานด้านพจนานุกรมไทย-จีน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ช่องทางการสมัคร 1. สมัครงานด้วยตัวเองที่ บริษัท นานมี จำกัด 2. สมัครงานผ่าน www.nanmee.com 3. สมัครงานผ่านอีเมล hr@nanmee.com