บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 25ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ประสบการณ์ : -
คุณสมบัติเพิ่มเติม : -สามารถเขียนบิลได้ถูกต้อง
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
-มีความรอบคอบ ละเอียด
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : -เป็นคนอดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
-ปฏิบัติตามกฏระเบียบได้
-คิดบวก