บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: พนักงานสโตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ : 18 ปีขึ้นไป
เพศ : 0
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้ มีความขยัน อดทน ไม่สูบบุหรี่
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 1
รายละเอียดงาน : ไม่ระบุ