บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แปลภาษาจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาภาษาจีน
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม : งานแปลหนังสือ / บทความ / เรื่องสั้น จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : -หญิง / ชาย  มีใจรักในการอ่านหนังสือ และชอบการแปล
-เป็นคนไทยที่ สามารถ พูด  อ่าน  เขียน ภาษาจีน  ได้ดี
-มีความรับผิดชอบ รอบคอบ
-มีความคิดสร้างสรรค์  กระตือรือร้น
-ปรับตัวได้ดี  
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ