บริษัท นานมี จำกัด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ :
เพศ : 0
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานด้านการติดต่อประสานงานกับประเทศจีน อย่างน้อย 1-2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.เขียนจดหมายภาษาทางการติดต่อกับ Supplier ชาวจีน 2.แปลจดหมาย จาก ไทย เป็น จีน ได้ 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวจีนได้ 4. HSK5 - 6 มีทักษะการใช้ภาษาจีนเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการเขียนจดหมายโต้ตอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : Full-Time
อัตรา : 2
รายละเอียดงาน : ช่องทางการสมัคร 1. สมัครงานด้วยตัวเองที่บริษัท นานมี จำกัด 2. สมัครงานผ่าน www.nanmee.com 3. สมัครงานผ่านอีเมล hr@nanmee.com