ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 8 "เล่า...ท่อง...ร้อง"
ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 8 "เล่า...ท่อง...ร้อง"
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
Love Label  โดยเครื่องเขียนตราม้า
Love Label โดยเครื่องเขียนตราม้า
Love Label Power of small space ให้คนใกล้ตัวเลิกสูบบุหรี่ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีความหมายดี ๆ ด้วยข้อความห่วงใยจากคุณ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย
โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย เชิงบูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา โดย

 ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

» หลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย

โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ภาษาจีนในห้

» NAN MEE NEWS ALL

ดาวน์โหลดฟรี กับ"วารสารนานมี นิวส์" พบกับเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่อ

» รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 1st

ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 รวมทั

» ภาพกิจกรรม โครงการ Horse young writer 1st

ภาพบรรยากาศ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Horse Young Writer Awards

» กลุ่มนานมีและสวนสัตว์ดุสิต ปลูกฝังเด็กไทยรักสัตว์ป่า

กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกับ สวนสัตว์ดุสิต และสวนสัตว์เขาเขียว จัดโครงการ “สวนสัตว์สู่ชุมชน”

ClipVideo

เรามีความยินดีและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา